Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Phụ trách sản phẩm:
- Hoàn thiện xây dựng bộ thông điệp sản phẩm (mới và hiện tại): Đảm bảo thực hiện kịp thời các vấn đề liên quan đến sản phẩm mới và sản phẩm hiện tại.
- Đào tạo, huấn luyện kiến thức sản phẩm: Đảm bảo thông tin sản phẩm được truyền tải chính xác, kịp thời.
- Tổ chức hội thảo, hội nghị: Đảm bảo nhận diện thương hiệu của công ty được đầy đủ, phối hợp tốt với phòng Kinh Doanh trong các giai đoạn của hội thảo, hội nghị.
- Chăm sóc KOL và tư vấn thông tin sản phẩm đến khách hàng: Đảm bảo các KOL nhận biết được Công ty và nhận biết sự có mặt của các sản phẩm điều trị của công ty.
2. Nghiên cứu thị trường: Đảm bảo sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và của thị trường liên quan đến giải pháp điều trị của công ty.
II. Nhiệm vụ và trách nhiệm:
- Đảm bảo thực hiện kịp thời các vấn đề liên quan đến sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới.
- Đảm bảo thông tin sản phẩm được truyền tải chính xác, kịp thời.
- Đảm bảo nhận diện thương hiệu của công ty được đầy đủ, phối hợp tốt với phòng Kinh Doanh trong các giai đoạn của hội thảo, hội nghị.
- Đảm bảo các KOL nhận biết được Công ty và nhận biết sự có mặt của các sản phẩm điều trị của công ty.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học ưu tiên ngành dược.
- Kỹ năng tư duy Marketing.
- Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch.
- Khả năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng.
- Quản lý thời gian.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kinh nghiệm vị trí chuyên viên sản phẩm tối thiểu trên 1 năm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Key Account Senior

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 06/06/2024

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 23/05/2024

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.