Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các hoạt động kinh doanh 
- Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh theo chuẩn mực kế toán, quy định luật thuế và đặc điểm hoạt động của công ty, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.
- Theo dõi và thu hồi công nợ phải thu hàng tháng, quản lý công nợ theo khu vực được phân công.
- Thực hiện tổng hợp số liệu - Tính toán và trích nộp đúng, đủ kịp thời các khoản nộp ngân sách và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, nợ phải trả.
- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp trở lên.
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint), đặc biệt sử dụng các tiện ích và hàm của Excel. Phần mềm kế toán.
- Kỹ năng liên quan:
+ Trung thực, nhanh nhẹn
+ Chịu được áp lực công việc.
+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: điềm đạm, khéo léo, kiên nhẫn và biết cách thuyết phục đối phương.
+ Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm tra thực hiện.
+ Kỹ năng quản lý tốt.
+ Khả năng phân tích, tổng hợp báo cáo và xử lý vấn đề.
+ Kỹ năng hướng dẫn và xây dựng nhóm.
+ Xử lý tốt các tình huống, vấn đề phát sinh trong công việc, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, nhịp nhàng, chuyên nghiệp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Key Account Senior

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 06/06/2024

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 23/05/2024

Product Specialist/ Product Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.